The noprave‘s Podcast
Brániť demokraciu je povinnosť. Full stop

Brániť demokraciu je povinnosť. Full stop

June 26, 2022

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!

V aktuálnej podcastovej sérii sa rozprávame o fašizme. Ideológie, ktorých cieľom je rozvrátiť systém, ktorý nám všetkým zabezpečuje rovnosť a dôstojnosť, je nutné rozoznať a vhodnými krokmi odstrániť z demokratickej spoločenskej debaty.

O tom, že antisemitizmus nie je len jeden, ale aj o tom, prečo mal byť George Sörös na Slovensku persona non-grata už v deväťdesiatych rokoch, v čom bolo Nemecké vyrovnávanie sa s minulosťou efektívnejšie, ako to Slovenské, kto je v skutočnosti „nový Žid“ a či už majú extrémistické strany dostatočnú politickú silu na to, aby naša prokuratúra prehodnotila svoj postoj, sme sa rozprávali s politológom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigorim Mesežnikovom.

Prajeme príjemné počúvanie!

 

História sa neopakuje

História sa neopakuje

June 17, 2022

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!

Ideológie, ktoré popierajú prístup k základným právam a slobodám pre vybrané časti obyvateľstva, sú pre demokratizáciu našej spoločnosti a ochranu ľudských práv prinajmenšom nebezpečné. Je však úlohou každej zdravej demokracie, aby sa vedela brániť pred akýmikoľvek myšlienkami a hnutiami, ktoré ju ohrozujú. Ako sa však môžeme brániť, keď sa nezhodneme ani na tom, čo predstavuje pre demokraciu nebezpečenstvo?

O tom, čo sa deje, keď je každý za fašistu, ale aj o tom, ako súvisí nefunkčný štát s radikalizáciou spoločnosti, sme sa rozprávali s historikom akadémie vied, vysokoškolským pedagógom a autorom knihy Fašizmus, Jakubom Drábikom. 

Prajeme príjemné počúvanie!

Sme hrdými partnermi RomaSpirit

Sme hrdými partnermi RomaSpirit

June 13, 2022

Dobrý deň milé podcasterky, milí podcasteri, Je tu najnovší diel NoPráve!

Jedným z paradoxov demokracie, no zároveň jedným z jej najhlavnejších pilierov je, že ochrana menšín by mala byť v záujme všetkých. Je preto prinajmenšom smutné, ak sa práva znevýhodnených skupín stanú obeťou „nedostatku politickej vôle“, čím klesajú na rebríčku priorít štátu.

Potreby menšín by však v zdravej demokracii mali byť minimálne tak dôležité, ako potreby všetkých ostatných a sme preto radi za všetkých, ktorý si dali za úlohu tieto samozrejmosti pripomínať štátu a rozhodli sa byť hlasom menšín vo väčšinovom diskurze. Je nám preto cťou, že sme tento rok prvý raz hrdými partnermi RomaSpirit, ktoré na Slovensko už po 14 raz prináša organizácia ACEC. Riaditeľku Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Magdalénu Rothovú, sme privítali u nás v štúdiu, aby nám podujatie a jeho poslanie priblížila.

Prajeme príjemné počúvanie!

Budúcnosť Európy pre všetkých

Budúcnosť Európy pre všetkých

May 28, 2022

Milé  podcasterky, milí podcasteri, je tu ďalší diel nášho podcastu NoPráve!

Ľudské práva sú jedným zo stavebných pilierov Európy, pričom rovnosť, nediskriminácia, diverzita a inklúzia sú jej základnými hodnotami. Aj napriek ich samozrejmosti sú tieto pojmy však mnohým, najmä mladým ľuďom, vzdialené a život v Európe pre nich znamená niečo úplne iné.

Prednedávnom sme sa zúčastnili na krste knihy Európa v kocke, na ktorej príprave sme sa trochu podieľali aj my a prispeli tak k tomu, aby Európska únia a jej hodnoty neboli tak vzdialenými pojmami. Do najnovšieho NoPráve sme si preto pozvali autora tejto knihy, Marca Németha, s ktorým sme sa rozprávali o tom, ako mladá generácia vníma tému ľudských práv, aká bude budúcnosť Európy, ale aj o tom, že odísť to Slovenska preňho (zatiaľ) nepripadá do úvahy.

Prajeme príjemné počúvanie!

Ako píšeme o násilí a sexuálnom obťažovaní

Ako píšeme o násilí a sexuálnom obťažovaní

April 13, 2022

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu nový diel NoPráve!

V rámci špeciálnej epizódy nášho podcastu sme pri príležitosti publikácie dvoch výskumných správ Monitoring sexuálneho obťažovania a Monitoring násilia na ženách zorganizovali u nás v štúdiu diskusiu so zaujímavými hosťkami.

Výskumná pracovníčka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied Veronika Valkovičová, redaktorka Denníka SME Mia Žureková, výskumné pracovníčky SNSĽP Radka Vicenová a Anna Máriássyová a naša lektorka a právnička Mirka Novodomcová spolu s moderátorom Jakubom Popíkom sa rozprávali o tom, prečo majú médiá sklon písať viac o páchateľoch, ako o obetiach, prečo sa muži z médií týmto témam vyhýbajú, ale aj o tom, ako sa musia cítiť obete, keď sexuálne obťažovanie nazývame laškovaním a nie diskrimináciou.

Prajeme príjemné počúvanie!

Každý deň by mal byť MDR

Každý deň by mal byť MDR

April 8, 2022

Milé podcasterky, milí podcasteri je tu nový diel NoPráve!

Dnes slávime Medzinárodný deň Rómov, ktorým si od prvého Rómskeho kongresu v Londýne v roku 1971 celosvetovo pripomíname rómske kultúrne dedičstvo a šírime osvetu o výzvach, ktorým musia menšiny v našej spoločnosti čeliť.

Je mi veľkou cťou a potešením, že pozvanie do štúdia Slovenského národného strediska pre ľudské práva prijal projektový koordinátor National democratic institute, Vladimír Horváth, s ktorým sme sa rozprávali o tom, ako Slovensko pokročilo v desegregačných snahách od začiatku procesu infringementu, ako by dopadli referendá o rozčlenení obcí pre Rómov, ale aj o tom, že náhly poryv sociálneho cítenia spôsobený začiatkom vojny sa zjavne nevzťahoval úplne na všetkých.

 

Prajeme príjemné počúvanie!

Biela Vrana

Biela Vrana

January 17, 2022

Milé podcasterky, milí podcasteri, je tu ďalší diel NoPráve!

Sloboda prejavu patrí medzi tzv. Relatívne práva. Na rozdiel od slobody myslenia nie je bezhraničná, keďže niektoré prejavy môžu disproporčne zasahovať do práv a slobôd druhých a narušiť tak rovnosť v základných právach a slobodách.

Medzi takéto prejavy patria aj trestné činy extrémizmu. Tak, ako je dôležité stíhať jasné prejavy extrémizmu, boj proti nemu spočíva aj v umení vedieť, kedy nebyť ticho. Do dnešného podcastu sme si preto pozvali osobu, ktorá odmietla nekonať, a aj napriek hrozbe negatívnych následkov sa postavila proti mlčiacej väčšine.

S laureátkou ocenenia Biela Vrana a nezávislou poslankyňou miestneho zastupiteľstva obce Varín, pani Lenkou Tichákovou, sme sa rozprávali o tom, ako sa jej život zmenil, odkedy sa postavila neprávosti, ako na ňu reagovali obyvatelia*ľky obce, ako sa zmenilo jej vnímanie viery, cirkvi a dobra, a prečo sa nechystá prestať bojovať za zmenu názvu ulice Doktora Jozefa Tisa.

Prajeme príjemné počúvanie!

Tisova ulica vo Varíne je hanbou Slovenska

Tisova ulica vo Varíne je hanbou Slovenska

January 7, 2022

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Nadácia otvorenej spoločnosti spojili sily na pomoc aktivistom v ich neúnavnom boji za premenovanie Tisovej ulice v obci Varín. Pán Ladislav Zamboj sa o túto zmenu zapálene snaží už takmer 30 rokov a rozhovor s ním je prvou zo série aktivít, ktoré vám postupne predstavíme.

O jeho motivácii, úsilí, ale aj o tom, prečo sú jeho snahy zatiaľ neúspešné sa s pánom Zambojom rozprávala správkyňa Nadácie OSF Andrea Erdősová a riaditeľka Národného strediska pre ľudské práva pani Silvia Porubänová.

Naozaj otvorená spoločnosť

Naozaj otvorená spoločnosť

November 28, 2021

Milé podcasterky, milí podcasteri, NoPráve je späť!

V poslednej epizóde sme sa rozprávali o občianskej spoločnosti, dnes sa budeme baviť o otvorenej spoločnosti. O tom, ako tieto dva pojmy súvisia, ako budovanie obidvoch prospieva ľudským právam, ale aj o inkluzívnom vzdelávaní, akademickej samospráve, a o médiách a ich slobode nám do štúdia prišla porozprávať správkyňa Nadácie otvorenej spoločnost pani Andrea Erdösová.

Prajeme príjemné počúvanie!

Tretí piliér demokracie

Tretí piliér demokracie

November 21, 2021

Milé podcasterky, milí podcasteri, sme tu opäť s novým dielom NoPráve!

V nedávnom rozhovore pre Aktuality popísal publicista Samo Marec stav občianskej spoločnosti na Slovensku otázkou: „a čo keď je to, čo vidíme v Lidloch tou dnešnou občianskou spoločnosťou?“ Novinár Arpád Soltész v neskoršom rozhovore dokonca pritvrdil a povedal, že nemôžeme mať občiansku spoločnosť, lebo nemáme občana.

Uvedomelá občianska spoločnosť má však v demokracii nezastupiteľné miesto nielen pri napĺňaní potrieb jej členov a členiek, ale mala by byť aj znakom dobre fungujúceho právneho štátu, kde sa vzájomne dopĺňa so štátom pri ochrane základných práv a slobôd všetkých ľudí.

O tom, či je naša občianska spoločnosť naozaj v tak zlom stave, ako je chápaná verejnosťou, ale aj o tom, že je nezastupiteľná pri ochrane ľudských práv sme sa rozprávali so Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, alebo na linku tu:

 Prajeme príjemné počúvanie!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App