The noprave‘s Podcast

Ľudské práva v náboženstvách

October 2, 2020

Je tu nový diel NoPráve!

V tomto dieli sme sa rozprávali o hodnotách ľudských práv v náboženstvách.

Aj napriek tomu, že všetci ľudia sa rodia rovní a slobodní v právach a dôstojnosti, nie všetci sa hlásia k rovnakým náboženstvám. Sloboda náboženského vyznania a viery patrí podľa článku 24 Ústavy medzi základné práva a slobody, no ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, môžu byť tieto práva obmedzené zákonom.

Ak sú zákony nadriadené náboženským predpisom, ako to, že majú niektorí náboženskí predstavitelia problém s inakosťou a hodnotami všeobecnej rovnosti? Ak je rovnosť náboženstiev zaručená Ústavou SR, ako to, že menšinové náboženstvá nemajú rovnaké možnosti, ako tie väčšinové? Čo majú spoločné kresťanstvo, islam a hodnoty ľudských práv?

O tom a mnohom ďalšom sme sa rozprávali s Dávidom Marcelom z OZ Signum a Jozefom Lenčom z Islamonline.sk.

Prajeme príjemné počúvanie

Podbean App

Play this podcast on Podbean App